แหลมทองเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการกสิกรรม ซึ่งข้าวสารก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองไทย และก็เป็นเหมือนพืชเกษตรอื่นๆ ที่ตั้งใจรักษายืดอายุของตัวของซื้อของขายให้ได้นานขึ้น จากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้การได้มีการเรียนรู้การรักษาเพื่อต่ออายุของข้าวสารมาโดยตลอด จนถึงสมัยปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการรักษาพร้อมทั้งต่ออายุของผลิตภัณฑ์ฝ่ายต่างๆได้นานยิ่งขึ้นนั่นก็คือ การบรรจุรูปแบบสูญญากาศ

วันนี้http://www.packingthai.com  จะมาพูดถึง เทคโนโลยีเครื่องซีลสูญญากาศที่เป็นที่การตั้งกฎเกณฑ์ใช้กันมากในต่างประเทศ เพื่อในประเทศไทยมีการนำมาใช้กันมากขึ้นทั้งภาคการค้าขนาดใหญ่ด้วยกันขนาด เล็ก เช่น ผลิตผลผลิตภัณฑ์หมู่คนโอทอป (OTOP) การบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้สุญญกาศทำโดยการดึงเอาภูมิอากาศภายในภาชนะ หรือด้านในผลิตผลออกไปกับผนึกแน่นไม่มีอากาศเข้าไปได้อีก ส่งผลให้ชั้น ออกซินเจนภายในที่บรรจุปิดสนิทมีโควตาลดลงกว่าปกติจะตรวจได้ว่ามีการหด งอตัวของที่ที่บรรจุแนบชิดกับตัวผลิตภัณฑ์

กำไรของ วิธีการนี้คือการที่ไม่มีออกซิเจนจะช่วยปกป้องการเจริญของจุลินทรีย์ที่ต้องใช้ออกซิเจนซึ่งมักเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียของ กระยาหาร เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และช่วยลดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในเครื่องกิน จึงลดการเกิดการเหม็นหืนและการเปลี่ยนสีทำให้คงความร่าเริงกับต่ออายุการเก็บรักษา ถูกหลักสุขภาพอนามัยและคงรสชาติเดิมของอาหารโดยยืดอายุของอาหารได้นานกว่า 3-5 เท่า และยังช่วยให้ของซื้อของขายที่แพ็คมีค่าอีกด้วย

สำหรับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์กับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวิธีการบรรจุสูญญากาศนั้นจำเป็นต้องมีเครื่องซีลสูญญากาศ หรือที่เรียกว่า เครื่องแวคคั่ม และถุงบรรจุอาหารแบบสุญญกาศที่เป็นพลาสติก แบบเลิศมีหลายชั้นและเคลือบไนลอน ซึ่งสามารถคุ้มกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนได้เป็นอย่างดี เครื่องแพ็คสูญญากาศสมัยปัจจุบันมีราคาไม่แพงมาก ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณสมบัติของการใช้งาน  ส่วนถุงสูญญกาศราคาไม่แพงขึ้นกับขนาดถุง